30 Eylül 2023 Cumartesi

İNŞAAT MÜHENDİSİ İSA SAYIN GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İnşaat Mühendisi İsa Sayın son günlerde hakkında çıkan haber ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. İsa Sayın’ın açıklamaları şöyle;

  1. GEÇMİŞ OLSUN

11 ilimizi fiziki olarak, tüm Türkiye’yi de manevi olarak etkileyen deprem felaketinden dolayı başımız sağ olsun diyerek basın toplantımıza başlamak istiyorum. Ülke olarak kenetlendiğimiz böyle bir dönemde ölenlere rahmet, kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.

  • BASIN TOPLANTISININ AMACI

Maalesef böylesine üzücü günlerden geçtiğimiz bir dönemde, bildiğiniz üzere depremi fırsat bilip asılsız, iftira ve yalan haber yapan sözde internet haber siteleri ve bu haberlerin arkasında olan ahlak yoksunları hakkında böyle bir toplantı ihtiyacı hasıl oldu. Bu mesnetsiz iddialar nedeni ile Bolu halkında gereksiz bir panik havası oluştu. Bu basın toplantısı Bolu kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek amacı ile düzenlenmiştir. Bu toplantıyı bu güne kadar geciktirmemizin sebebi ise millet olarak yasta olduğumuz üzücü ve hassas bir dönemden geçiyor olmamızdır.

  • TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİKLERİ SÜRECİ

• Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak İnşaata Ait İtalyan Yapı Talimatnamesi (1940)

• Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi (1944)

• Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği (1949)

• Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1953)

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1962)

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1968)

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1975)

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1998)

• Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY-2007)

• Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018)

Ülkemizin ilk deprem yönetmeliği 1939 Erzincan depremi sonrası 1940 yılında İtalyan Yapı Talimatnamesinin tercümesi olarak yayınlanmıştır. En sonuncusu da 2018 yılında yayınlanmış olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’dir. Son yönetmeliğimizle beraber değişen ihtiyaçlara karşılık vermek ve gelişen deprem mühendisliği ve analiz imkanlarını sürece dahil etmek için toplam 10 adet deprem yönetmeliği yayınlanmıştır.

Şu an yürürlükte olan yönetmeliğimiz bu alanda dünyanın en gelişmiş yönetmeliklerinden birisi olup, Amerikan ASCE/SEI (American Society of Civil Engineers) yönetmeliğine paralel olarak hazırlanmıştır. Bununla beraber Türk bilim insanlarımız Türkiye’ye özgü maddelerle de bu yönetmeliği geliştirmişlerdir. Türkiye coğrafyası itibarı ile dünyada yer bilimleri ve deprem mühendisliği alanında bilimsel yönden gelişmiş bir ülkedir.

  • PROJELERİN SÜRECİ

İnşa edilecek her bir yapı için önce bir mimari avan projesi çizilir. Hemen sonra taşıyıcı sistemin ön tasarımı İnşaat Mühendisleri tarafından yapılır. Mimari avan proje onaylandıktan sonra statik taşıyıcı sistemin modellemesi ve tüm hesapları deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılır. Bu modelleme esnasında binanın maruz kalabileceği tüm sabit yükler ve deprem yükleri ayrıntılı şekilde incelenerek yine deprem yönetmeliğinin öngördüğü yöntemlerle tüm simülasyonlar yapılır. Tüm yapı elemanları için bunların en olumsuzları değerlendirilerek tasarım tamamlanır. Ardından proje, hesapları ve çizimleri ile beraber önce yapı denetim kuruluşlarının kontrolüne, daha sonra da ilgili idarenin kontrolüne sunulur. Bu kontroller sonrasında varsa projedeki eksik hususlar giderilerek ruhsat süreci tamamlanır. Bolu gerek proje sürecinin kontrolünde gerekse yapı denetimler vasıtası ile inşaat sürecinin kontrolünde mübalağasız Türkiye’nin ilk 2-3 ilinden biridir.

  • İSA SAYIN

Bendeniz 17 yıllık bir inşaat mühendisiyim. Mesleğimin ilk 6-7 yılında şantiye mühendisi olarak, daha sonraki 10 yıllık süreçte ise ağırlıklı olarak statik proje alanında çalıştım. Övünmek amacı ile değil anlaşılması amacı ile ifade etmek durumundayım; İleri düzeyde İngilizce okuyup, yazabilen bir inansım. Bu vesile ile süreç zarfında mesleğimi daha iyi öğrenmek ve dünyada mühendislik alanında meydana gelen gelişmeleri takip etmek üzere binlerce sayfa yerli-yabancı metin ve akademik çalışma okudum. Ülkemizde son dönemlerde meydana gelen Van ve Düzce depremleri dahil tüm üniversite raporlarını takip ettim. Üniversite hocaları, akademisyenler ile temas halindeyim.

Bununla beraber hiçbir zaman her şeyi, her şeyin en doğrusunu ben bilirim gibi bir iddiam olmadı. İnsanı bilginin güçlü kıldığına inanırım. Bilimsel ve analitik zeminde meslektaşlarımla, hocalarımla fikir alışverişi yapmaktan, yeni bir şey öğrenmekten son derece mutlu olan bir insanım.

Kullandığım analiz yazılımı Türkiye’nin en çok kullanılan, en kurumsal yapısına sahip olan programdır. Bu alanda yerli yazılımlar arasında en çok çalışanı bünyesinde bulunduran en gelişmiş yazılım bizim kullandığımız yazılımdır. Bütün teorik esasları anlatılmış, Türkiye’de hiçbir yerde bulunmayan bir literatürü kendi bünyesinde oluşturmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi ağırlıklı 35 adet akademisyenden meydana gelen danışma kurulu olan bir yapıdan bahsediyoruz.

  • SÜRECİN ÖZETİ

Bolu’da İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı 100’ün üzerinde meslektaşım var. Oda benim odam, buraya kayıtlı mühendisler benim meslektaşım. Nerede ise bu meslektaşlarımın tamamını tenzih ederek size en fazla 8-9 kişi olan bir grup, bir klikten bahsetmek istiyorum. Bunlar her dönem bütün köşe başlarını tutmaya çalışan, her dönemin adamı olan insanlar.

Bolu’da evvelden beridir bütün projeler kontrol sürecinden geçiyor. Kontrolden geçmeyen ne benim ne de başka bir arkadaşımın bir tane projesi yok. Hatta bundan 10 yıl önce benim projelerim onay sürecinde belediyeden çıkarılarak başkalarının ofislerinde tekrardan bilgisayara girerek kontrol edilirdi. O zamanda bir şey bulamadılar, şimdi de bulamazlar. Son bir yıl içinde 30’a yakın veri dosyamı kontrol mercileri ile iki-bir etmeden hemen paylaştım.

Kusura bakmasınlar bu arkadaşların İnşaat Mühendisliği, Deprem Mühendisliği ve Analiz Modeli bilgilerinin %90’nı geçtiğimiz yüzyıldan kalan bir programdan ibaret. Bu güruh gerek belediye meclisini, gerekse Tanju beyi yanlış yönlendirerek depreme daha dayanıklı bina tasarımı yapılacak diye ambalajladıkları, tamamen ticari ve deprem yönetmeliğine de aykırı olan bir karar aldırdılar. 

11 maddeden oluşan bu meclis kararında depreme dayanıklı bina tasarımı ile alakalı sadece 3 madde olmakla beraber bunların bir tanesi tavsiye niteliğinde genel bir kuraldır. Diğer ikisi de zaten daha önceki bir meclis kararırından alıntıdır. Ve bu kararlar inşaat mühendisleri odasında veya akademisyenlerle istişare edilerek alınmış kararlar değildir. Bu kararlar her şeyi herkesten daha iyi bildiğini zanneden, diğer meslektaşlarına tekebbür ve üstenci bir bakış açısıyla bakan, aslında 2018 deprem yönetmeliğinin mantığını dahi anlamamış bu kişiler tarafından kendi ticari çıkarlarını korumak üzere alınmıştır.

Bu kararın alınacağını öğrenir öğrenmez 8 sayfalık teknik bir doküman hazırlayarak ilk önce belediye başkanımız Sayın Tanju Özcan’a, sonra proje kontrol müdürlüğüne, daha sonra da konunun tüm paydaşlarına sundum.

Başkan bey kararın alınmasını bir ay erteleyerek bu konunun hocalarla istişare edilmesini, istedikleri hocanın Bolu’ya getirilmesine kendisinin kefil olduğunu ve bu toplantıda mutlaka bu karara muhalif olanların da bulunmasını 9. Ay meclis oturumunda talimat olarak verdi. Fakat bu arkadaşlar ne bir hoca davet ettiler, ne muhalif olarak bizi çağırdılar, ne de bir sayfa bile olsa teknik bir doküman ortaya koyabildiler. Haksız çıkacaklarını bildikleri ve bilmedikleri sularda yüzdüklerini anladıkları için bundan çekindiler.

Tüm uğraşlarıma rağmen hocalar ile görüşüldü denilerek bu karar belediye meclisine sunuldu ve kabul edildi. Buna mukabil bu yanlışa engel olmak için ilgili tüm kurumlara 11 adet meslektaşımla beraber itiraz ettim. Bu süreçlerinde uzun süreceğini anlayınca Bolu’ya İTÜ mezunu 3 adet İnşaat Yüksek Mühendisini davet ederek belediye çatısı altında konferans verilmesini sağladım. Konferansta yanlış olduklarını anlayınca provokatif sorular sorarak toplantıyı sabote ettiler.

  • YANLIŞ OLAN NEDİR?

Geçtiğimiz yüzyıldan kalan, daha kaba, hassasiyeti az olan, birçok binada binaların deprem davranışının yanlış hesap edilmesine sebebiyet veren, bilgisayar imkânlarının gelişmediği bir dönemde hesabı kolaylaştırmak için kullanılan bir yöntemi tüm binalarda ya zorunlu hale getirdiler ya da proje müellifinin inisiyatifine bıraktılar.

Halbuki yönetmeliğin her binada kullanılabilir olarak tarif ettiği ve meclis kararının yasakladığı yöntem, gerçeğe en yakın sonuçları ortaya koyan, tüm dünyada kullanılan teknolojinin geldiği son noktadır. (Simülasyon örnekleri) İlimle, bilimle, matematikle kavgası olan bu insanlar Bolu adına karar alamazlar.

Deprem yönetmeliği yayınlanalı 5 yıl olmasına rağmen bundan bi haber olmalarını önce hayretle karşıladım. Daha sonra kralın çıplak olduğunu bir kez daha görmüş oldum.

Bu konuda İTÜ, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi tarafından yayımlanan 4 adet akademik ve teknik raporlarla beraber İMO Deprem Yönetmeliği Eğitim El Kitabı ve Eğitim Sunumları kitaplarının ilgili bölümlerini de sizlerle paylaşacağım.

  • BU YANLIŞ NELERE YOL AÇIYOR?

Bu karar yüzünden birçok binada yönetmelikteki tam 12 adet maddeye ya uyulmuyor ya da kontrolü yapılmıyor.

(Maddelerin listesi – Lüks rezidans örneği)

Analiz programları mühendis için hesap makinesi hükmündedir. Depreme dayanıklı bina tasarımı için öncelikle iyi bir mühendis olmak gerekir. Ancak iyi mühendisin hesap makinesi de, yöntemi de doğru çalışmak zorundadır. 2 kere 2’yi 4 olarak hesaplaması gerekir. 2 kere 2 bazen 3, bazen 5 oluyorsa orada bir sıkıntı vardır.

Depremden sonra Kahramanmaraş’ta 1989 yılından beri proje çizen bir meslektaşımla tanıştım. Hatta kendisi ile bir röportaj kaydetme imkânım oldu. Daha önce Türkiye’nin en gelişmiş yazılımını kullandığımı beyan etmiştim. Bu meslektaşımız da 1993 yılından bu yana aynı yazılımı kullanarak 2000’den fazla bina projelendirmiş bir büyüğüm. Meydana gelen depremde çöken, can kaybına sebep olan bir tane binası yok. Müftülük meydanı, Trabzon caddesi gibi bölgelerde ayakta kalan yegane binalar bu meslektaşımın binaları. Kullandığımız program ve gelişmiş yöntem çoktan rüştünü ispatlamıştır. Yıkılan binaların hangi yöntem ve programla hesaplandığını da merak edenlerle özel olarak paylaşacağım.

Önümüzdeki süreçte de deprem yönetmeliğine aykırı bu hususların ortadan kaldırılması noktasında sürecin takipçisi olacağız. Bolu’da binaların depreme daha dayanıklı hale getirilmesi için alınacak mantıklı tüm kararların önceden olduğu gibi şimd1i de destekçisiyiz. Son depremde meydana gelen hasarların sebepleri ve bunlara ilişkin iyileştirmeler hakkında hem meslektaşlarımıza hem belediyemize ayrıca bir rapor sunacağım.

  • YÜREĞİNİZ YETİYORSA ÇIKIN KARŞIMA

Buradan tüm Bolu halkına duyurmak istiyorum. Proje arşivimi tüm Türkiye’ye açıyorum. İsteyen işyerime gelerek proje dosyalarını temin edebilir. Proje dosyalarının doğruluğunu belediye arşivi vasıtası ile teyit edebilir, performans analizlerini isteyebilir.

Bükemediği bileği iftira atarak kırmaya çalışan bu ahlaksız güruha da buradan sesleniyorum. Size karşı tek bir borcum var. Sizinle mücadelemi, sizin yaptığınız gibi ahlaksızca, perde arkasından iftira atarak değil, ahlaki ve hukuki olarak sürdüreceğim. Sizi istediğiniz ortamda canlı yayına çıkmaya davet ediyorum. Akıl hocalarınızla beraber istediğiniz kadar kişi ile gelin, ben tek başıma katılacağım. Gelin deprem mühendisliği ve deprem yönetmeliği konuşalım. Yüreğimiz yetiyorsa çıkın karşıma!

- Reklam -

spot_img

Ulusal Haberler, Bolu'dan Güncel Haberler ve Daha Fazlası

spot_img

- Reklam -

sanalbasin.com üyesidir