15 Haziran 2024 Cumartesi
20.1 C
Bolu

ÜYE AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu:

  Alb Mühendislik İnşaat Turizm Anonim Şirketi
  Abant Yolu 2.4 km Ömerler Köyü No:123/B Bolu

Alb Mühendislik İnşaat Turizm Anonim Şirketi (“Bolu Son Haber”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında üyelik ve üyelere özel hizmetlerin kullanımı dolayısıyla kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Üye Aydınlatma Metnini hazırladık.

Aşağıda yer verilen kişisel verileriniz, internet sitemizden yahut mobil uygulamamızdan ücretsiz üyelik hesabı oluşturulması ve ücretli olarak sunulan Bolu Rehber gibi üyeliklerin oluşturulması/kullanımı sırasında ve/veya internet sitemizi yahut mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında belirtilen yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soyad
 • Doğum Tarihi
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Cinsiyet
 • Meslek
 • Vergi Dairesi (Kurumsal)
 • Vergi Kimlik Numarası (Kurumsal)
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Bolu Son Haber tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar (Üyelik Formu)
 • Çevrimiçi Platorm Üyelik Sistemi
 • Sözleşme
 • Sosyal Hesaplar (Gmail, Facebook, Twitter)

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
 • E-Posta Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • Yaşanılan Şehir/Ülke
 • Yaşanılan İlçe (Ücretli üyeliklerden faydalanmanız durumunda)
 • Adres (Ücretli üyeliklerden faydalanmanız durumunda)
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Bolu Son Haber tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 • Çevrimiçi Elektronik Formlar (Üyelik Formu)
 • Çevrimiçi Platform Üyelik Sistemi
 • Sözleşme
 • Sosyal Hesaplar (Gmail, Facebook, Twitter)

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
 • IP Adresi Bilgileri
 • Cihaz Mac ID Numarası
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Bolu Son Haber tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 • Bilgi Sistemleri ve Elektronik Cihazlar

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
 • Kredi Kartı Bilgileri (Ücretli üyeliklerden faydalanmanız durumunda)
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Bolu Son Haber tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 • Çevrimiçi Platform Üyelik Sistemi
 • Sözleşme

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler
 • İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Bolu Son Haber tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 • Diğer basılı formlar
 • İlgili tarafından beyan edilen belgeler
 • Sözleşme

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
 • Fatura, senet, çek bilgileri
 • Talep bilgisi
 • Sipariş bilgisi
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Bolu Son Haber tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 • Sözleşme
 • Çevrimiçi Platform Üyelik Sistemi

 

2.Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

 

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçi Yetkililerine ve Çalışanları’na aktarılmaktadır.

KVKK’nın Aktarıma ilişkin 8. maddesindeki veya Yurtdışına Aktarıma ilişkin 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olan kadarı aktarılabilecektir.

Bolu Son Haber üyelik hizmetlerinin sağlanması kapsamında sunucuları dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Güzel Net altyapısı kullanılmaktadır.

 

3. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

4. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz [email protected] aracılığıyla;

 • Daha önce Bolu Son Haber’e bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz aracılığıyla [email protected] adresine elektronik posta göndererek
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Abant Yolu 2.4km Ömerler köyü No:123/B Bolu adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp [email protected] adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Bolu Son Haber’e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Bolu Son Haber’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

sanalbasin.com üyesidir