16 Temmuz 2024 Salı
18.2 C
Bolu

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR
   1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)

   • [●] (bundan sonra kısaca “Üye” olarak anılacaktır.) (e-posta adresi [●]) ile
   • Abant Yolu 2.4km Ömerler Köyü No:123/B BOLU adresinde mukim, Alb Mühendislik İnşaat Turizm Anonim Şirketi (bundan sonra kısaca “BOLU SON HABER” olarak anılacaktır.)

   arasında [●] tarihinde aşağıdaki şartlarla https://bolusonhaber.com üzerinde yer alan dijital servislere üye olmak ve kullanmak için işbu Üyelik Sözleşmesi’ne web Mecralar’ında yer alan şartlar ile kurallara onay veren Üye arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
   • 2.1.   Üyelik sözleşmesinin konusu, https://bolusonhaber.com isimli platform üzerinde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
   • 2.2. https://bolusonhaber.com üzerinde yer alan servislerden (bundan sonra kısaca “Mecralar” olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) Bolu Son Haber ile Mecralar’a üye olan kullanıcının Mecralar’da sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, Üye tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

 

  1. TANIMLAR
   • 3.1. Üye :  Bolu Son Haber’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Bolu Son Haber tarafından üyelikleri onaylanarak Bolu Son Haber ‘e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır.)
   • 3.2. Kullanıcı :  Üye olsun veya olmasın, Bolu Son Haber’e ait Mecralar’ı ziyaret eden kişidir.
   • 3.3. Link:  Mecralar üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web Mecralar’ından Mecralar’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
   • 3.4. İçerik:  Mecralar üzerinden ve/veya herhangi bir web Mecralar’ından yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
   • 3.5. Üyelik Sözleşmesi:  Mecralar vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Bolu Son Haber arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
   • 3.6. Kullanım Koşulları:  Mecralar ziyaretçilerinin uymakla yükümlü olduğu kurallardır.
   • 3.7. Kişisel Veri:  Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Mecralar’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, ziyaret tarihi, saati gibi kimliği belirli veya belirlenebilir kişilere ilişkin her türlü bilgidir.

 

  1. HİZMETLERİN KAPSAMI
   • 4.1.  Bolu Son Haber’in, Mecralar üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle dijital servislerden ibarettir. Mecralar üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Mecralar üzerinden sunulan hizmetler ve abonelik paketleri ile ilgili tüm hususlar Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde düzenlendiği şekilde geçerli olacaktır.
   • 4.2.  Bolu Son Haber, Mecralar üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği Mecralar’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ederler.
   • 4.3.  Mecralar bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Bolu Son Haber tarafından belirlenecek olan, tahdidi olmamak kaydıyla, üye olmak ve abonelik paketi satın almak gibi şartları yerine getirmesi gereklidir. Bolu Son Haber, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin Mecralar’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ederler.
   • 4.4.  Mecralar Kullanım Koşulları, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcılar işbu üyelik sözleşmesini onaylamakla Kullanım Koşullarına da onay verdiklerini kabul ederler.

 

  1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
   • 5.1.  18 yaşını doldurmuş bireyler gerçek kimlik bilgileri ile Mecralar’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Mecralar’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Bolu Son Haber üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.
   • 5.2.  Üye, Mecralar’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Mecralar’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
   • 5.3.  İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bolu Son Haber’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Bolu Son Haber’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
   • 5.4.  Mecralar’ın yazılım ve tasarımı Bolu Son Haber’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye veya Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Mecralar’da adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
   • 5.5.  Bolu Son Haber, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bolu Son Haber’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Bolu Son Haber’in haklarını korumak ve kullanmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.
   • 5.6.  Bolu Son Haber, Mecralar’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Mecralar üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. Mecralar muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Mecralar’da verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Mecralar’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Mecralar’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Bolu Son Haber’in Mecralar’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.
   • 5.7.  Mecralar dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Bolu Son Haber’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Bolu Son Haber çalışanlarının ve yöneticilerinin, Bolu Son Haber yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Bolu Son Haber, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
   • 5.8.  Mecralar üzerinden başka uygulama ve internet sitelerine link verilmesi mümkün olup Bolu Son Haber, link üzerinden yönlendirme yapılan sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve söz konusu sayfalara ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Üye, bu şekilde yönlendirme yapılan sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. Üye’nin kendi rızası ve tercihi neticesinde eriştiği sayfalar ve kullandığı uygulamaları kullanımdan doğabilecek zararlar Üye’nin sorumluluğundadır.
   • 5.9.  Mecralar’ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Mecralar üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, Mecralar dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, Bolu Son Haber ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin Mecralar üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bolu Son Haber’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
   • 5.10.  İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Bolu Son Haber tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Bolu Son Haber; Bolu Son Haber hizmetleri, Bolu Son Haber bilgileri, Bolu Son Haber telif haklarına tâbi çalışmaları, Bolu Son Haber ticari markaları, Bolu Son Haber ticari görünümü veya bu Mecralar vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
   • 5.11.  Bolu Son Haber’in her zaman tek taraflı olarak işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği Üye’nin üyeliğini silme, askıya alma ve tekrar üye olmasını yasaklama hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Bolu Son Haber’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
   • 5.12.  Bolu Son Haber, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Üye’nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
   • 5.13.  Üye, herhangi bir şekilde Mecralar üzerinden satın aldığı bir içeriği kopyalamayacağını, kendi cihazına kaydetmeyeceğini, üçüncü kişilere aktarmayacağını, başkalarına kendi hesabı üzerinden erişim sağlamayacağını, dağıtımını yapmayacağını, kendisine gönderilen eğitim içeriğini de her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, Bolu Son Haber’in kendisine sunduğu içeriği veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını herhangi bir şekilde ihlal etmesi halinde bundan doğan zararı karşılayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
   • 5.14.  Üye’nin Mecralar üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı ve işbu kullanım hakkından doğan mali yükümlülükler sadece kendisine ait olup sair gerçek veya tüzel kişilere devredilemez. Üye’nin kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini sair gerçek veya tüzel kişilere vermesi işbu Sözleşme’nin ihlali anlamına gelecek olup bu durumda Bolu Son Haber’in söz konusu kullanımdan doğan tazminat hakkı saklıdır.
   • 5.15.  Üye, Mecralar’a erişmek için kullandığı cep telefonu bilgisi, şifre, kod gibi bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Mecralar’ın üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Üye sorumludur. Üye, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Bolu Son Haber’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
   • 6.1.  Veri Sorumlusu sıfatıyla Bolu Son Haber, Üye’nin kişisel verilerini, işbu sözleşmenin kurulması veya ifası için işlemektedir. Bolu Son Habet’in sunmuş olduğu dijital servisler nedeniyle Üye veya Kullanıcı’dan elde ettiği kişisel bilgi ve veriler Mecralar tarafından gizli bir şekilde tutulup hizmetin ifası için gereken tedarikçiler ve kanunen yetkili merciler dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.
   • 6.2.  Bolu Son Haber, üyelik işlemlerini yürütebilmek ve dijital hizmetleri sunabilmek için dünyanın çeşitli yerlerinde sunucuları bulunan Güzel Net ile çalışmaktadır. Üye işbu sözleşmeyi onaylamakla, sözleşmenin kurulması ve ifası için vermiş olduğu kişisel verilerinin belirtilen sebeplerle yurtdışına aktarılacağını kabul eder ve bu hususta açık rızası bulunduğunu beyan eder.
   • 6.3.  Üye, Mecralar’a kaydolurken verdiği kişisel verilerini “Profil” ekranından güncelleyebilir.
   • 6.4.  Özellikle çevrimiçi ve simultane hizmetlerin verilmesi esnasında üyelerin sesli, görüntülü veya yazılı olarak akışa katılmak istemesi halinde, ilgili üyenin yazılı, görsel ve işitsel verileri kendi rızası ve seçimi ile ilgili çevrimiçi hizmete dahil olan kişiler tarafından görünür olur. Üye bu durumu bildiğini ve seçimlerini buna göre yönettiğini kabul eder.
   • 6.5.  Bolu Son Haber, üyelerin kişisel verilerinin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranacağını beyan eder. Kişisel verilerin korunması ile ilgili aydınlatma metnine buradan ulaşılabilir.
   • 6.6.  Bolu Son Haber, Mecralar’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

  1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
   • 7.1.  İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye Mecralar’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Üye’nin üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır.
   • 7.2.  Bolu Son Haber herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu Sözleşme’de veya Mecralar’da ilan edilen kurallara aykırılık halleri, Üye’nin telif haklarını ihlal edecek faaliyetleri ile Üyenin bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir. Üyelerin işbu sözleşmeyi ya da Mecralar içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle Mecralar’ın uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 

 1. SON HÜKÜMLER
  • 8.1.  Sorumluluğun Sınırlandırılması: Bolu Son Haber, Mecralar’a erişilmesi, Mecralar’ın ya da Mecralar’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bolu Son Haber, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Mecralar’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Mecralar’ın kullanılması ile Mecralar’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • 8.2. Mücbir Sebepler: Bolu Son Haber, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda (savaş, sıkıyönetim, salgın hastalık gibi), işbu Üyelik Sözleşmesi’nde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, üyeler tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Bolu Son Haber’ten herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Üyeler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.
  • 8.3. Yürürlük: Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
  • 8.4. Sözleşme Değişiklikleri: Bolu Son Haber tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Mecralar’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  • 8.5. Devir: Bolu Son Haber, işbu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye, bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
  • 8.6. Yetki: İşbu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Bolu Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
  • 8.7. Kısmi Geçersizlik: İşbu Sözleşme maddelerinden biri ya da birkaçının geçersizliğine karar verilmiş olması, sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.
Sözleşme Yayın Tarihi 10/04/2022
Şirket Bilgileri Firma Unvanı ALB Mühendislik İnşaat Turizm Anonim Şirketi
Adresi Abant Yolu 2.4 km Ömerler Köyü No:123/B BOLU
Telefon 05324960574
E-Posta [email protected]
Mersis Numarası 0049040071500001
KEP Adresi [email protected]
sanalbasin.com üyesidir