Tanju Özcan Ağa Babalarınız Gelsin Derken, Kazım Karsu Danışmanlarla Uğraşıyor.

CHP il başkanı Kazım Karsu yaptığı açıklamada Vekil Arzu Aydın’ın danışmanı eski AK Parti gençlik kolları başkanı Taha Furkan Sönmezel’i hedef alarak özür dilemesi yoksa mahkemeye vereceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. 

Konu üzerine Taha Furkan Sönmezel’den haber sitemize yazılı bir açıklama yapıldı. 

CHP İL BAŞKANI KAZIM KARSU’NUN YEREL BASINDA ÇIKAN İDDİALARINA İTHAFEN BASIN AÇIKLAMASIDIR.

Günümüzde sosyal medya kullanımı özellikle toplumun fikir ve düşüncelerini ifade edebilmesi adına oluşturulan en önemli alanlardan biridir. Hakaret olmamak kaydıyla toplumun tüm fertleri fikir ve düşüncelerini özgür bir şekilde paylaşmakta serbesttir. Bu anayasa ile koyulan en temel haklardan biridir. Anayasamızın 26. Maddesinde de belirtildiği gibi herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Ve yine; AİHS’nin 10. maddesinin 2. fıkrası saklı kalmak şartıyla, ifade özgürlüğü,yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran “bilgiler” ya da “düşünceler” için de geçerlidir. Çoğulculuk, hoşgörü ve açık düşünce bunu gerektirir ve bunlar olmaksızın demokratik bir toplum olamaz. İfade özgürlüğü güvenceleri anayasal demokrasilerin kilit taşıdır. Bu özgürlük demokratik bir toplumda “kamusal” tartışmaya serbestçe katılımın temelini oluşturur.

Bu vesileyle bahsi geçen iddiada, hangi paylaşımımdan rahatsız olunduğu bahsedilmemesine rağmen, kendi imkanlarımla CHP İl Örgütü’nden şifaen edindiğim bilgilere istinaden bundan yaklaşık 2 yıl önce paylaşılan paylaşımlarımın olduğu sonucuna varmış bulunmaktayım. Sözü edilen paylaşımlar o zaman piyasaya yeni çıkan ve halen daha yayımda olan “Yönünü Şaşıran Ok” kitabından alınan kesitlerden ibarettir. Sözü edilen kitabın “hashtag” olarak tüm kitleler tarafından paylaşıldığı sırada bu başlığa katılmış olmamdır. Yapılan paylaşımda hakaret olarak sayılabilecek, eleştiri hakkının sınırlarını aşan herhangi bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki paylaşım yapıldığı süreç içerisinde Danışman sıfatımın olmadığını da ifade etmek istiyorum.

Kendisinin yaşı gereği büyük olan, şahsına da saygı duyduğum Kazım Bey’in CHP İl Başkanı olarak bu şekilde bir iddiada bulunması şahsımı ziyadesiyle üzmüştür. Yıllarca AK Parti teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev alan biri olarak aldığım teşkilat terbiyesi gereği CHP İl Başkanı’nın şahsımı muhatap almasına karşılık cevap vermemek nezaketsizlik olacağından dolayı bu açıklamayı yapmak hasıl olmuştur. Bu iddiadının temel sebebi zannediyorum ki, geçtiğimiz haftalarda CHP Belediye Meclis Üyesi bir hanımefendinin Cumhurbaşkanımıza karşı eleştiri sınırlarını aşan ve toplumun her kesiminde infial uyandıran paylaşımlarına karşılık bir rövanş almak amaçlıdır.

İddiada adı geçen AK Parti Bolu Milletvekilimiz Sn.Arzu AYDIN ile beraber Bolu’muz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, konunun muhatabı şahsım olduğundan dolayı kendisine yine şahsımın cevap verdiğini kamuoyuna bildiriyor, meseleyi her zaman ki gibi necip milletimizin takdirlerine bırakıyorum.

 

                                                                                                                                                     Taha Furkan SÖNMEZEL

- Reklam -

spot_img

Ulusal Haberler, Bolu'dan Güncel Haberler ve Daha Fazlası

spot_img

- Reklam -

sanalbasin.com üyesidir