Vady Turizm A.Ş. Genel Müdürü Necmi Arman Basında Çıkan İddiaları Yalanladı

Vady Turizm A.Ş. Genel Müdürü Necmi Arman şikete ait Abant Yolun’da bulunan araziler hakkında çıkan haberleri yalanlayarak bir basın açıklaması yayınladı. Necmi Arman’ın açıklamaları şöyle;

Vady Turizm San. Ve Tic A.Ş.’ne ait taşınmazlarla ilgili Sosyal Medya ve Basında yer alan “Abant Yolu’nda ÖZEL kişilere ÖZEL imar uygulaması” başlıklı, doğruluğu araştırılmadan yayımlanan yazılar üzerine Vady Turizm San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak halkın doğru bilgilendirilmesi amacı ile bu açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur..

Arazilerin kullanımı ise İmar planında belirtilen fonksiyon ile sınırlıdır.

Söz konusu taşınmazlar orman alanı olmayıp, tapu kütüğünde TARLA vasfı ile kayıtlı taşınmazlardır. Taşınmazlar mal sahiplerinden rızai satış yolu ile satın alınmış olup, başkalarının yaptığı gibi önce hissedar girerek sonra izale-i şuyu ile veya icra vb. yolla satın alınmamıştır. Şuan hala orada bizim arazilerimizi ne zaman alacaksınız diyen vatandaşlarımız mevcuttur.

Söz konusu taşınmazların sınırları içinde imar planı yapılması talebinde bulunulmuş ve öncelikle plan yapımı için gerekli ilgili tüm kurumlardan eksiksiz olarak görüşler resmi olarak alınmıştır. Örneğin Orman Genel Müdürlüğü görevlileri söz konusu sahada yerinde incelemeler yaparak kayıtlarla birlikte teknik değerlendirme sonucunda taşınmazların orman alanı dışında bulunduğunu bildirmiştir. Nitekim gözleri gören ve çok az dahi olsa aklı olan bir kişi uydu görüntüsünden söz konusu taşınmazların kapsadığı alana baktığında bu alanın orman olmadığını göreceği düşüncesindeyim. Ayrıca söz konusu taşınmazların bulunduğu alan için sahada gerekli teknik incelemeler yapılarak Tarım İl Müdürlüğü tarafından taşınmazların Marjinal tarım arazisinde (verimli olmayan toprak parçası) kaldığı belirtilmiş, Toprak Koruma Kurulu tarafından tarım dışı kullanımı uygun görülmüş ve Tarım ve Orman Bakanlığınca da kamu yararı kararı verilmiştir. Tüm kurumlardan uygun görüş alındıktan sonra plan yapımı talebi mevzuata uygun olup, Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır

Planlamada öncelik üst ölçekli plana uygunluk olup, söz konusu taşınmazların bulunduğu alan ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA turizm tesis alanında kalmaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanan Çevre Düzeni Planında 2018 yılına kadar marjinal tarım arazilerinde Emsal (Toplam inşaat alanının toplam taşınmaz alanına oranı) 0,30 ile sınırlandırılmış olup, 2018 yılında Çevre Düzeni Planında bu sınırlandırma kaldırılmıştır. Ayrıca yükseklik ile ilgili de herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

Bahsedilen yazıda arazinin %30 una 5 kat yapılacağı yazılmış olup bu tamamen yanlıştır. Emsal; yapılabilecek toplam inşaat alanını belirtmektedir. Örnek ile açıklamak gerekirse söz konusu alana 3 kat yapı yapılması halinde yapıların toplam oturumu %10 olup, %90’ı yapılaşma olmayan bahçe vb. yeşil alandır. 5 kat yapı yapılması halinde ise yapıların toplam oturumu %6 olup, %94’ü yapılaşma olmayan bahçe vb. yeşil alandır. Bu demektir ki 1 kat da yapsan 5 kat da yapsan kullanabileceğin inşaat alan miktarı aynıdır.

Planlama esnasında yalnızca konut alanlarında nüfus yoğunluğu hesabına göre donatı alanı (park vb.) ayrılmakta olup, turizm ve ticaret alanlarında donatı alanı ayrılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Karma kullanım fonksiyonu bulunan alanlarda ise kullanılacak konut alanına göre hesap edilen donatı alanı vaziyet planında ayrılmak zorundadır, bu alanda tercihen konut kullanımı olmayacaksa donatı alanı ayrılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna rağmen karma alanda park olarak alan ayrılmıştır.

Geçmişten günümüze yapılan (sadece konut alanları hariç) mevzi imar planları yalnızca talep sahibine ait taşınmazları kapsadığından, uygulama imar planı dışında bulunduğundan ve mevzuat gereğince donatı alanı ayrılma zorunluluğu bulunmadığından hemen hemen hiçbirinde donatı alanı ayrılmamıştır.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması mevcut imar planına göre yapılmakta olup, uygulama alanı içindeki donatı alanları, yollar vb. kamu alanlarının toplam tapu alanına oranı kadar kesinti yapılmakta ve bu oran en fazla %45 olabilmektedir. Yani imar planında %10 oranında kamu alanı olan alanda %45 kesinti yapılması mümkün değildir. Ayrıca söz konusu taşınmazların bulunduğu plan mevzi plan durumunda olup,Abant yolu uygulama imar planı içinde olmayıp, köyün en yakın yerleşim yerine1 kilometre, Abant yolu planından yaklaşık 380 metre mesafede ve arasında orman bulunmaktadır. Dolayısı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması yapılması mümkün değildir.

Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda imar uygulaması, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddelerine göre yapılmış olup, söz konusu taşınmazlar ARSA vasfındadır.

Yukarıda açıkladığım hususlar doğrultusunda Vady Turizm A.Ş.’ne ait taşınmazlar ve bu taşınmazların bulunduğu alanda yapılan imar planı ve imar uygulamaları tamamen mevzuata uygun olup hiçbir şekilde usulsüz herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Bu ve bunun gibi gerçeği yansıtmayan, sadece dedikodudan ibaret, algı oluşturmak amacı ile, kişi veya kişileri karalama ya da menfaat amacı güdülerek yapılan yalan haber ve yazılara riayet edilmemesi gerektiğini bildiririm. Bu konuyla ilgili burada yazan ve yazmayı unuttuğumuz tüm iddiaların hepsini de tek tek anlatacağız. İnşaaAllah.

Bolu halkına saygıyla duyurulur.

Necmi ARMAN

Vady Turizm San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu adına

- Reklam -

spot_img

Ulusal Haberler, Bolu'dan Güncel Haberler ve Daha Fazlası

spot_img

- Reklam -

sanalbasin.com üyesidir